NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 15. januar 2013

Zasnova revitalizacije Savskega drevoreda v Kranju


thumb

Za območje peš poti - Savski drevored je bil predlagan nov program (rekreacija in izobraževanje)