NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

petek, 20. september 2013

Predavanje o pravni podlagi za reševanje prostorske problematike Romov v Sloveniji


thumb

Na kongresu v Radencih je predstavnica POPULUSa podala predstavitev pravnih podlag za reševanje prostorske problematike Romov v Sloveniji.