NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 26. marec 2014

Načrti urejanja pokopališč s pokopliškim redom


thumb

Za 10 pokopališč so bili izdelani osnutki (vzorci) pokopališkega reda in shematski načrt urejanja z označenim sedanjim stanjem ter predvidenim urejanjem.