NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 20. maj 2015

Strokovne podlage za OPN


thumb

Zardi potrebe po celovitem pristopu varovanja kulturne dediščine je Občina idrija naročila strokovne podlage, v okviru katerij se analizira stanje dediščine na terenu in poda predlog sprememb veljavnega OPN.