NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 28. junij 2017

Izdelava pedloga OPPN s KNP za staro jedro Borovnice


thumb

Izdelan je  predlog OPPN s KNP za staro jedro Borovnice

V  postopku OPPN je bil izdelan predlog z obveznim sestavnim delom - Konservatorskim načrtom za prenovo.