NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

ponedeljek, 14. september 2015

Umestitev peskovnika v osrednji park v Tolminu


Populus je na prvotni projekt revitalizacije osrednjega parka v Tolminu podal pedlog lokacije manjšega peskovnika.