NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 01. april 2015

Odlok o spremembah in dopolnitvah LN


Ekipa POPULUS je izdelala dokument Spremembe in dopolnitve LN za reko savinjo na odseku Marija Gradec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Laško