NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 12. junij 2013

Občinski podrobni prostorski načrt - Postojna


thumb

Občinski svet Občine Postojna je na svoji seji sprejel podrobni prostorski dokument, ki ga je izdelal POPULUS.