NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 04. junij 2013

Spremembe Občinskega izvedbenega prostorskega načrta - Gabrče - Občina Vrhnika


thumb

Občinski svet Občine Vrhnika je na seji potrdil in sprejel spremembe Občinskega izvedbenega prostorskega načrta OLN Gabrče.
Gradivo je bilo objavljeno v občinskem glasilu.