NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 15. april 2014

Javna razgrnitev sprememb prostorskega dokumenta Marija Gradec - ovinek Udmat


thumb

Javna Razgrnitev Sprememb in dopolnitev OLN Marija Gradec - ovinek Udmat