NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 15. marec 2016

SD OPN Cerklje na Gorenjskem


POPULUS je  izdelal Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem