NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 24. marec 2009

21. SEDLARJEVO SREČANJE


Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije bo v petek, 27. marca 2009 priredilo 21. Sedlarjevo srečanje. Letošnja tema je urbana prenova, ki predstavlja pomemben del paradigme trajnostnega razvoja. Na srečanju bosta sodelovali tudi naši sodelavki Darja Marinček Prosenc s prispevkom Implementacija konservatorskega načrta za prenovo v prostorskem načrtovanju in Nika Kokalj s Prenovo v podeželskem naselju.