NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

četrtek, 07. junij 2012

Populusova knjižnica je prenovljena in dopolnjena z novim gradivom!


Obstoječi literraturi se je pridružila zbirka knjig s področja kultrune dediščine!