NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

četrtek, 14. junij 2012

PREDSTAVNICA POPULUSA SE JE UDELEŽILA POSVETA CULTH:EX Z NASLOVOM "Stavbna dediščina in kultura bivanja v Karavankah"Predstavijena je bila problematika povezana z
nepremično kulturno dediščino: kaj se dogaja s slovenskim prostorom,
krajino, kam vodi pretirana pozidava, kdaj je obnova bolj upravičena kot
novogradnja in kako ohraniti regionalno in lokalno tipiko krajine, naselij in
arhitekture. Predstavili so tudi možne rešitve in prednosti tradicionalnii gradbenih materialov ter njihovo uporabo danes.