NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

ponedeljek, 20. september 2010

OPPN B16 v Kamniku


Dne 8.9.2010 je Občinski svet Občine Kamnik sprejel OPPN B16 Kamniška Bistrica – del. S tem je omogočena gradnja doma starejših občanov, negovalne bolnice in varovanih stanovanj na levem bregu Kamniške Bistrice, ki jih Kamnik glede na demografsko situacijo potrebuje.