NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sobota, 30. maj 2009

PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA


Populus je izdelal vodilno mapo za izgradnjo Transformatorske postaje Škofljica most nadomestna z 20 kV priključkom. V teku je pridobivanje soglasij k projektnim rešitvam.