NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 09. junij 2009

OPPN za območje B15 Spodnji Alprem


Na Občini Kamnik je Populus pred odborom za okolje in prostor uspešno predstavil predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B15 Spodnji Alprem. Sprejem na Občinskem svetu je predviden še v tem tednu.