NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

ponedeljek, 12. april 2010

LN ureditve reke Savinje


thumb
Podjetju POPULUS je bilo oddano naročilo za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat, Občina Laško. S spremembami odloka se predvidi gradnja novih infrastrukturnih objektov, ki so nujni za izboljšanje prometnih razmer na regionalni cesti Laško-Šentjur.