NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

četrtek, 18. november 2010

Zasaditev lipe


Na podlagi izvedbenega načrta krajinske arhitekture je bila pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Kranj zasajena lipa na krožnem križišču Beksl