NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 20. julij 2011

Projekt za izvedbo ureditve zelene strehe, obcestnih površin in sprehajališča v območju Tehnološkega parka - Ljubljana


thumb
Načrt krajinske ureditve obsega obcestne zelene površine, brežine severnega roba na meji s predvideno cesto ter območje zelene strehe nad podzemnim objektom. V sklopu ureditve zelene strehe je predvidena povezovalna peš pot med posameznimi območji Tehnološkega parka. Osnovni motiv so enostavne pravilne oblike elips, ki pa z različnim nivojem intenzivnosti zasaditve in vzdrževanja (košnje) členijo zelene površine.