NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 11. maj 2011

novica


thumb
Konsrvatorski načrt za prenovo je sestavni del OPPN, kadar je predmet urejanja prenova in revitalizacija zavarovane naselbinske dediščine ali območje kulturne krajine. Smo eno redkih podjetij, ki ima kadre z ustreznimi licencami in tudi referencami.