NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 12. maj 2009

VARSTVO PODATKOV


Ker priprava prostorskih aktov zajema tudi obdelavo osebnih, v izrednih primerih pa tudi tajnih podatkov, je  podjetje POPULUS že začelo s postopkom pridobitve varnostnega dovoljenja za obdelavo in dostop do tajnih podatkov.