NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 08. maj 2012

Vodilna mapa za pridobitev PGD za dopolnitev načrta oskrbe z električno energijo z načrtom za TP PLC7 Brnik in za priključna 20KV kablovoda


thumb

Za občino Cerklje na Gorenjskem je bila izdelana vodilna mapa za pridobitev PGD za dopolnitev načrta oskrbe z električno energijo z načrtom za TP PLC7 Brnik in za priključna 20KV kablovoda.