NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 21. marec 2012

Vodilna mapa za PGD za izgradnjo fekalne kanalizacije na območja Zlato polje-sever v Mestni občini Kranj


thumb

Za Mestno občino Kranj je bila izdelana vodilna mapa za pridobitev PGD za izgradnjo fekalne kanalizacije na območja Zlato polje-sever v Mestni občini Kranj.