NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

četrtek, 01. marec 2012

Vodilna mapa za PGD za postavitev magnetno-resonančnega tomografa in pridobitev gradbenega dovoljenja


thumb

  Za Medicinsko fakulteto v Ljubljani je bila izdelana vodilna mapa za pridobitev PGD in pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev prostora postavitve magnetno-resonančnega tomografa v objektu stare patologije. Kasneje je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.