NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Študije in svetovanje

 

Izdelujemo analize, strokovne podlage, strokovna mnenja ter strateške in izvedbene programe, kot npr:

- Priprava Konservatorskih načrtov za prenovo,
- Urejanja in varovanja kulturne krajine,
- Vodenje urbanističnih delavnic,
- Varstvo kulturne dediščine,
- Revitalizacija degradiranih območij,

- Prikaz stanja prostora,

- Urbanistične presoje,

- Etnološke študije kot strokovne podlage za prostorske akte,

- Sociološke študije kot strokovne podlage za prostorske akte,

- Ekonomske študije kot strokovne podlage za prostorske akte.

 


Zadnja referenčna dela

 

Projektna naloga za konservatorski načrt za prenovo za center Idrije,

Natečajna naloga za OŠ v

Mirni Peči z vrtcem in športno dvorano,

Strokovne podlage za OPN za vodni in obvodni svet Kamniške Bistrice v Kamniku,

Razvojni projekt CRPOV za območje KS Lesično...

več