NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Arhiv


16. mar. 2010
Organizacija predavanj na temo koservatorskega načrta za prenovo
 
2. mar. 2010
Podjetje POPULUS je pričelo z izdelovanjem načrta ureditve in zasaditve v okviru rekonstrukcije Koroške ceste v Kranju.
 
19. feb. 2010
Jjavno naročilo za izdelavo projekta za izgradnjo kolesarske poti Mislinja - Gornji Dolič in ureditve jame Huda luknja.
 
12. feb. 2010
V okviru priprave OPPN Mestno jedo Idrije je bila izdelana 3D preveritev umestitve novih objektov.
 
2. feb. 2010
Rešitve za celostno urejanje ograj
 
25. jan. 2010
Mestni občini Kranj je bil podan predlog rešitve ograj v okviru ureditve Savskega mostu.
 
18. jan. 2010
Dokončan je izvedbeni projekt ureditve krožnega križišča Beksl v Kranju.
 
14. jan. 2010
Strokovne podlage za pripravo Odloka o označevanju v Občini Idrija
 
4. jan. 2010
Dokončan je izvedbeni projekt ureditve krožnega križišča na Bleiweisovi ulici v Kranju.
 
8. dec. 2009
Predstavitev 1. dela strokovnih podlag za izdelavo Odloka o označevanju naselij v Občini Idrija.
 
Nazaj | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Naprej