NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Arhiv


13. jun. 2012
Predmet sprememb in dopolnitev je dopustitev možnosti zamenjave plina, ki je v veljavnem OLN določen kot osnovni vir energije za ogrevanje objektov in sanitarne vode, z obnovljivimi viri energije.
 
12. jun. 2012
Predstavniki Populusa so se udeležili sestanka na občini Idrija z namenom poslovnega sodelovanja.
 
7. jun. 2012
Poleg bogate obstoječe zbirke knjig, katalogov, revij in projektov, smo našli prostor še za novo literaturo!
 
31. maj. 2012
Predavanje na konferenci EU - CHIC (Cultural Heritage Identity Card) v Splitu
 
8. maj. 2012
Izdelava vodilne mape za pridobitev PGD za dopolnitev načrta oskrbe z električno energijo z načrtom za TP PLC7 Brnik in za priključna 20KV kablovoda
 
8. maj. 2012
Možnost dostopanja do Populusove spletne strani preko prenosnega telefona!
 
7. maj. 2012
Uspelo nam je zbrati in izbrati gradivo, za objavo na spletni strani Društva za krajinsko arhitekturo Slovenije!
 
2. maj. 2012
Izdelava vodilne mape za PGD za dograditev in obnovo vodovodnih sistemov ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v povodju zgornje Save primarni kanal Zadraga -Duplje
 
1. maj. 2012
Izdelava vodilne mape za PGD za izgradnjo kanalizacije Vašca v občini Cerklje na Gorenjskem
 
18. apr. 2012
Izdelava vodilne mape za pridobitev PGD za izgradnjo komunalne infrastrukture za poslovno logistično cono Brnik.
 
Nazaj | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Naprej