NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Arhiv


16. nov. 2012
POPULUS je za prostorski dokument pridobil vsa potrebna mnenja mnenjedajalcev (OLN Gabrče - Vrhnika)
 
16. okt. 2012
POPULUS je dokončal projekt ureditve zelenih površin v Tehnološkem parku v Ljubljani
 
10. okt. 2012
POPULUS je začel postopek izdelave in sprejema Občinskega prostorskega načrta za območje Špice v Postojn
 
5. sep. 2012
Primarni kanal Sp. Brnik - Vopovlje - Vodilna mapa za pridobitev gradbenega dovoljenja
 
13. jul. 2012
Kanalizacija - Vašca - Vodilna mapa za gradbeno dovoljenje
 
29. jun. 2012
Pridobitev gradbenega dovoljenja za MFE MERKUR 2 – TRANSFORMATORSKO POSTAJO IN PRIKLJUČNI 20 kV KABLOVOD
 
19. jun. 2012
Na sestanku na Museovirasto v Helsinkih
 
18. jun. 2012
Predstavnica POPULUSa se je udelezila sprejema v Helsinkih, ki ga je ob 21. obletnici osamosvojitve Slovenije pripravil veleposlanik na Finskem, gospod Tone Kajzer.
 
18. jun. 2012
Javna razgrnitev z javno obravnavo gradiva za potopek sprememb in dopolnitev odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na občini Vrhnika bo potekala v času od 27.6.2012 do vključno 13.7.2012.
 
14. jun. 2012
Posvet je bil organiziran v okviru projekta Brezmejna doživetja kulturne dediščine avstrijska Koroška – Gorenjska (CULTH:EX CAR-GOR). Namenjen je bil vsem, ki se pri svojem delu in v vsakdanjem življenju srečujejo z nepremično kulturno dediščino – lastnikom, ljubiteljem, strokovnjakom z različnih področij, projektantom, prostorskim načrtovalcem in zaposlenim v službah lokalne samouprave.
 
Nazaj | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Naprej