NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Arhiv


11. apr. 2012
Izdelava vodilne mape za PGD za izgradnjo zaznanstvenoraziskovalnega laboratorija za potrebe zdravstva ter pridobitev gradbenega dovoljenja.
 
21. mar. 2012
Izdelava vodilne mape za PGD za izgradnjo fekalne kanalizacije na območja Zlato polje-sever v Mestni občini Kranj
 
1. mar. 2012
Izdelava vodilne mape za PGD za ureditev prostora in postavitev magnetno-resonančnega tomografa v objektu stare patologije ter pridobitev gradbenega dovoljenja.
 
17. feb. 2012
Občinski svet Občine Idrija je dne 16.2.2012 sprejel naslednji sklep: Sprejme se Odlok o OPPN »Mestno jedro« - enota urejanja ID 20 v predlaganem besedilu.
 
9. feb. 2012
Za pridobitev PGD je bila izdelana vodilna mapa za zbiralnico ločenih frakcij nenevarnih odpadkov, za katero je bilo kasneje gradbeno dovoljenje tudi pridobljeno.
 
3. feb. 2012
Ekipa POPULUS je izdelala vizualizacijo idejne zasnove bivalne terase
 
17. jan. 2012
Predstavnica POPULUS-a je predstavila Konservatorski načrt za prenovo na Občini Kostanjevica na Krki
 
8. dec. 2011
POPULUS d.o.o. je pripravil gradivo za obravnavo OPPN Mestno jedro v Idriji
 
8. dec. 2011
Udeležba predstavnice POPULUS na Domoznanskem večeru v Piranu
 
11. nov. 2011
Predstavniki POPULUSa so se udeležili mednarodnega simpozija v Ivanić Gradu: Modeli upravljanja procesima obnove i razvoja povijestnih gradova
 
Nazaj | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Naprej