NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Arhiv


8. jul. 2009
Projekt ureditve mestnega parka v Tolminu je uspešno izveden.
 
9. jun. 2009
Na Občini Kamnik je Populus pred Odborom za prostor in komunalno ureditev uspešno predstavil predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta
 
30. maj. 2009
Vodilna mapa - Populus je izdelal vodilno mapo za izgradnjo Transformatorske postaje z 20 kV priključkom
 
12. maj. 2009
Ker priprava prostorskih aktov zajema tudi obdelavo osebnih, v izrednih primerih pa tudi tajnih podatkov, je podjetje POPULUS že začelo s postopkom pridobitve varnostnega dovoljenja za obdelavo in dostop do tajnih podatkov.
 
29. apr. 2009
Na osnovi projektov, ki jih je v lanskem letu izdelal Populus...
 
20. apr. 2009
V mesecu krajinske arhitekture, pod okriljem DKAS organiziramo dneve odprtih vrat. V ta namen smo tudi pri nas pripravili omenjene dneve in sicer od 20. do 24. aprila med 11.00 in 15.00 uro. Vljudno vabljeni.
 
14. apr. 2009
Zaključen je analitični del konservatorskega našrta za prenovo območja OPPN mestno jedro Idrije.
 
24. mar. 2009
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije bo v petek, 27. marca 2009 priredilo 21. Sedlarjevo srečanje. Letošnja tema je urbana prenova, ki predstavlja pomemben del paradigme trajnostnega razvoja. Na srečanju bosta sodelovali tudi naši sodelavki Darja Marinček Prosenc s prispevkom Implementacija konservatorskega načrta za prenovo v prostorskem načrtovanju in Nika Kokalj s Prenovo v podeželskem naselju.
 
24. mar. 2009
V sklopu izdelave konservatorskega načrta za prenovo starega jedra idrije, bo POPULUS d.o.o. , v prostorih Čipkarske šole vodil delavnico. Udeležili se je bodo predstavniki Občine Idrija, Mestnega muzeja Idrija, Projektnega sveta za UNESCO in predstavniki javnosti. Na delavnici bosta predstavljena vsebina in pomen konservatorskega načrta za prenovo ter izvedena analitična faza.
 
30. jan. 2009
Podjetje Populus d.o.o. uspešno deluje že od leta 1991...
 
Nazaj | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Naprej