NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Arhiv


7. dec. 2009
Sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 - Titan Svit
 
30. nov. 2009
Obravnava konservatorskega načrta za prenovo in OPPN-ja za Staro mestno jedro Idrije
 
16. nov. 2009
Za projekt izgradnje TP Drenov grič - Fik so pridobljena vsa soglasja. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja.
 
12. okt. 2009
Podjetje Populus d.o.o. je Občini Logatec oddalo končni elaborat idejne zasnove ureditve športnega parka Sekirca.
 
5. okt. 2009
Natečaj za nizkoenergijsko večnamensko športno dvorano pri OŠ Mengeš in celovito ureditev širšega javnega odprtega prostora ter rekreacijskega območja ob Pšati
 
16. sep. 2009
Predstavitev strokovnih podlag za izdelavo Pravilnika o izgledu naselij v Občini Idrija.
 
9. sep. 2009
Podjetje Populus d.o.o. je predstavilo idejno zasnovo ureditve športnega parka Sekirca v Logatcu.
 
28. avg. 2009
Ekipa Populus se je pridružila vabljenemu natečaju za stanovanjsko pozidavo v Rožni dolini.
 
13. avg. 2009
Na ministrstvu za okolje in prostor je bil predstavljen izvedbeni del konservatorskega načrta za staro mestno jedro Idrije.
 
14. jul. 2009
Podjetje Populus d.o.o. sodeluje na natečaju ureditve hotela Bellevue v Bohinju
 
Nazaj | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Naprej