NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Arhiv


25. sep. 2014
Predavanje na konferenci Protection of Cultural Heritage from Natural and Man-made Disasters
 
25. sep. 2014
Oddan celoten Zazidalni načrt BL S24 - Mlino Bled
 
25. sep. 2014
Oddaja natečajne naloge
 
25. sep. 2014
Oddana študija na temo Ali želimo postati nova Unesco destinacija?
 
15. apr. 2014
POPULUS je pripravil gradivo za javno razgrnitev prostorskega dokumenta, ki je potekala v prostorih krajevne skupnosti.
 
26. mar. 2014
Za vsakonod desetih občinskih pokoplišč v Občini Kranj je bil izdelan osnutek pokopliškega reda in načrt urejanja.
 
18. mar. 2014
Svetniki Občine Bled so potrdili sprejem Sprememb in dopolnitev ZN BL S24 - Mlino Bled.
 
22. jan. 2014
Na delavnicah je POPULUS vsaki krajevni skupnosti oziroma upravljavcu pokopališča predstavil ugotovljene probleme in udeleženci so izpolnjevali vprašalnike
 
12. okt. 2013
POPULUS je izvedel analize stanja desetih pokopališč za katere so bili pripravljeni geodetski posnetki
 
7. okt. 2013
POPULUS je na podlagi prejetih dopolnilnih smernic s strani deležnikov pripravil dopolnjen osnutek.
 
Nazaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Naprej