NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Arhiv


18. maj. 2016
POPULUS je za Občino Ribnica pripravil projektno nalogo za izdelavo Konservatorskega načrta za prenovo.
 
21. apr. 2016
POPULUS je sodelovan na natečaju za ureditev zgodovinskega območja Slagelse
 
15. mar. 2016
POPULUS je pripravil Spremembe in dopolnitve OPN Cerklje na Gorenjskem
 
9. mar. 2016
POPULUS je izdelal vodilnio mapo za TP Tavčarjev dvorec
 
18. feb. 2016
POPULUS je izdelal vodilno mapo za TP Trata
 
12. jan. 2016
Populus je za potrebe prenove naselja izdelal vizualizacijo
 
15. dec. 2015
POPULUS je začel postopek sprememb in dopolnitev OPN Občine Cerklje na Gorenjskem
 
20. nov. 2015
POPULUS je začel s pripravo projektne naloge za izedlavo KNP in OPPN za območje starega jedra Ribnice
 
10. nov. 2015
Populus je prevzel izdelavo vseh faz izdelave načrta krajinske arhitekture za območje NEK
 
20. okt. 2015
POPULUS je začel postopek izdelave Konservatorskega načrta za prenovo (KNP) območja naselbinske dediščine Hrib Gradišče v Vrhniki
 
Nazaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Naprej