NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Arhiv


5. okt. 2015
POPULUS je začel s postopkom izdelave konservatorskega načrta za prenovo (KNP) območja naselbinske dediščine starega vaškega jedra Verd v Občini Vrhnika
 
14. sep. 2015
Park v Tolminu je bil prenovljen na osnovi projektov, ki jih je izdelal POPULUS. Za potrebe najmlajših je podan pedlog lociranja manjšega peskovnika v bližino igrišča z igrali.
 
19. jul. 2015
POPULUS je sodeloval na natečaju za Orestad knjižnico v Kopenhagnu
 
18. jun. 2015
POPULUS je prevzel izdelavo projektne dokumentacije za postavitev umetnega podvodnega grebena.
 
20. maj. 2015
Populus prevzel pripravo strokovnih podlag za spremembo OPN - področje celostnega ohranjanja kulturne dediščine za Občino Idrija.
 
5. maj. 2015
Ekipa POPULUS je izdelala Osnutek elaborata Strokovne podlage za umestitev panoramske žičnice v Občini Cerklje na Gorenjskem
 
1. apr. 2015
Svetniki Občine Laško so potrdili sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah LN za reko Savinjo na odseku Marija Gradec
 
21. jan. 2015
Predstavnici POPULUSa sta oddelku za prostor Občine Trbovlje predstavili namen, cilj in postopek izdelave Konservatorskega načrta za prenovo kot sestavnega dela izvedbenih prostorkih aktov.
 
22. dec. 2014
Za zasebnega investitorja je POPULUS izdelal nacrt ureditve vrta
 
18. nov. 2014
Populus je pridobil vsa pozitivna mnenja za nadaljevanje postopka Sprememb LN
 
Nazaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Naprej